Механіко-технологічний коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ukru

Історія Механіко-технологічного коледжа ОНАХТ

Історія Механіко-технологічного коледжа тісно пов'язана з історією Одеської національної академії харчових технологій.

У 1932р. рішенням Ради народних комісарів зі складу Інституту технології зерна і борошна, який на той час був навчальної одиницею Одеського механіко-технологічного навчально-виробничого комбінату ім. І.В.Сталіна, був виділений Одеський борошномельний технікум. Ця подія і є початком власної історії Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ.

Основним завданням «Мукомолки», так, інколи, коледж називають і сьогодні, стала підготовка фахівців за двома спеціальностями: технік-технолог і технік-механік. Власної матеріальної бази і педагогічного складу технікум не мав, заняття проводилися в стінах інституту, навчання вели викладачі інституту. За рівнем освіти випускники відносились до молодшого інженерного складу і поповнювали кадровий потенціал зернопереробних підприємств України, Молдавської, Білоруської та інших республік Радянського Союзу. В Радянській Україні тільки Одеський борошномельний технікум проводив підготовку фахівців технічного напряму - механіків, електриків і електромеханіків спеціально для зернопереробної галузі.

До 1941р. основна увага в підготовці фахівців приділялася кваліфікації «технік-технолог з переробки зерна». З 1932 по 1941рр. на підприємства СРСР були спрямовані 257 випускників технікуму.

Після війни технікум знову облаштувався в приміщенні інституту на вул. Канатній, 112, а також мав кілька аудиторій на вул. Короленка, 26. Підготовка студентів велася за трьома спеціальностями: технік-технолог борошномельного виробництва, технік-технолог круп'яного виробництва, технік-механік з обладнання підприємств.

У 1953р. навчальний заклад відсвяткував новосілля - переїхав в спеціально побудований навчальний корпус на вулиці Московській (нині Чорноморського козацтва), 12, де і продовжує працювати сьогодні (фото1, фото2, фото3, фото4), У 1954р. за тією ж адресою було введено в експлуатацію гуртожиток на 350 місць. У 1966р. завершилося будівництво ще одного гуртожитку на 450 місць по вулиці Богатова (Отамана Головатого), 19/21.

Керівництво технікумом в різний час здійснювали С.М. Берман, Р.Е. Вельдум (1932-1938рр.), Беркович (1938-1940рр.), К.С. Корнійчук (1944-1945рр.), Л. С. Бєлорусець (1945р.), Павло Георгійович Гусєв (1945-1948рр.), Тимофій Якович Олійников (1948-1960рр.), Юрій Петрович Ковальов (1960р.), Олександр Миколайович Луговенко (1960-1975рр.), Анатолій Кузьмич Чернобровко (1976-1984рр.), Віктор Фомич Мосенз (1984-2004рр.), Ігор Іванович Яровий (2005-2013рр.).

З 2013 р. навчальний заклад очолює Олександр Григорович Лукіяник.

На початку 50-х рр. почалося аграрне освоєння цілинних земель, швидкими темпами стала розвиватися промисловість зберігання і переробки зерна. Як наслідок - зросла потреба в спеціально підготовлених кадрах, і не тільки в технологах і механіках, а й в будівельниках промислових підприємств. Технікуму була доручена підготовка техніків-будівельників. Таких фахівців з 1956 по 1966рр. було підготовлено 875 осіб.

У 1953р. технікум розпочав підготовку фахівців за кваліфікацією технік-механік-енергетик, а з 1966р. було розпочато систематичну підготовка техніків-електриків за фахом «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

22 листопада 1961р. навчальний заклад було перейменовано в Одеський механіко-технологічний технікум Міністерства заготівель УРСР.

У 1972р. в технікумі була розпочата підготовка фахівців кваліфікації «Технік-електромеханік» і в 1976р., відбувся перший випуск. Дипломи отримали 26 фахівців.

Відкриття нових спеціальностей сприяло вдосконаленню матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій, збільшення контингенту студентів, зростання професійної майстерності викладачів.

З кінця 80-х рр. технікум займає високу позицію серед навчальних закладів свого рівня в Одеській області як з навчально-методичної, так і з фізкультурно-масової роботи за підсумками оглядів, олімпіад, змагань та конкурсів. Технікум стійко лідирував в дослідно-конструкторських розробках і технічній творчості молоді. Окремі конструкторські розробки студентсько-викладацького конструкторського колективу технікуму були представлені на Виставках досягнень народного господарства України і СРСР, Розробки, пов'язані з дистанційним контролем температури зерна, приладів для експрес-контролю показників борошна і багато інших, відзначалися дипломами ВДНГ СРСР, а їх автори нагороджувалися медалями і грошовими преміями.

Основу конструкторського колективу складали викладачі Б. А. Лукацький, І. М. Бобрик, С Ф. Кулик, А. В. Розенберг, Л. П. Рубенштейн та інші.

Багато розробок колективу конструкторів технікуму використовувалися на Одеському портовому елеваторі, Миколаївському комбінаті хлібопродуктів і були рекомендовані до промислового використання.

Технікум тривалий час залишався галузевим навчальним закладом і при цьому кілька разів переходив з однієї галузі промисловості України в іншу. З серпня 1997 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, технікум перейшов до складу Міністерства освіти і науки України та продовжив свою діяльність в якості структурного підрозділу Одеської державної академії харчових технологій. Історичне колесо, виконавши півстолітній оборот, знову повернуло технікум до складу батьківського вузу. У 1998р. в технікумі відкрито підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Виробництво м'ясних продуктів», в 2000р. за спеціальностями - «Виробництво молочних продуктів» і «Бродильне виробництво і виноробство».

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2017р. № 1346 Механіко-технологічному технікуму Одеської національної академії харчових технологій присвоєно статус Коледжа.

Коледж має свою матеріальну базу, що дозволяє в повній мірі забезпечити якісний навчальний процес. Це 40 кабінетів і лабораторій, бібліотека з книжковим фондом понад 50 тисяч примірників підручників і художньої літератури, читальний зал, спортивний зал, актовий зал, машинний зал, буфет, медпункт. Крім навчального корпусу, коледж має навчально-виробничі майстерні, де розташовані два навчальних цеха слюсарно-механічних майстерень, навчальні кабінети та дві електротехнічні лабораторії.

Педагогічний колектив налічує понад 60 штатних викладачів, які мають переважно першу та вищу категорію, 4 кандидата технічних наук, великий досвід педагогічної та викладацької роботи. У навчальному процесі коледжа задіяні викладачі академії, які в якості профільних фахівців беруть безпосередню участь в підготовці молодших спеціалістів.

Багато випускників технікуму, працюючи на виробництві та продовжуючи навчання у вищих навчальних закладах III-IV рівня, досягли значних успіхів у трудовій та громадській діяльності. Серед них чимало відомих керівників підприємств галузі: С. С. Бабин - заступник генерального директора Куліндоровського КХП, А. І. Шандер - головний енергетик Одеського КХП, О. А. Корнійчук - комерційний директор Одеського КХП, В. В. ГЕРКУЛІТ - головний енергетик Сквирського КХП, Малюта Ю. О. – головний енергетик ПрАТ «Укрелеваторпром» і багато інших працівників галузі.

За свою історію існування Коледж підготував та випустив понад 15 тисяч спеціалістів для зернової та переробної промисловості.

На сьогодні Коледж - це понад 600 студентів, які навчаються на денній та заочній формі навчання.

В коледжі працює два відділення:

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ готує спеціалістів за освітніми програмами: «Зберігання і переробка зерна», «Бродильне виробництво і виноробство», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Зберігання, консервування та переробка молока» спеціальності - «Харчові технології».

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ готує спеціалістів за наступними освітніми програмами та спеціальностями: спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»; спеціальність «Галузеве машинобудування», освітня програма «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»; спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;

^ Вгору ^