Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ukru

   У Механіко-технологічному фаховому коледжі з 15 по 18 лютого 2021 року відбувся захист дипломних проектів та робіт студентами спеціальності 181 «Харчові технології».

   Найвідповідальніший етап у навчанні кожного студента, який у повній мірі відображає всі результати, досягнуті за час навчання – це виконання і захист дипломної роботи, що вимагає серйозної послідовної підготовки.

   Із хвилюванням і надією чекали цього моменту наші студенти.

   Захисти відбувались за чотирма освітніми програмами:

   Освітньо-професійна програма «Зберігання і переробка зерна».

   На розгляд екзаменаційної комісії було представлено 29 дипломних проектів. Тематика дипломних проектів передбачала будівництво, реконструкцію або удосконалення технологічних процесів діючих підприємств по зберіганню і переробці зерна. Найбільш вдалими і цікавими виконані і захищені комплексні дипломні проекти наступними випускниками:

   1.Малакі Ф.С., головний керівник – к.т.н., доцент Страхова Т.В., керівник – викладач вищ. кат. Хлизова Н.І.

   2.Яковенко Я.О., головний керівник – к.т.н., доцент Волошенко О.С., керівник – викладач 1 кат. Маренченко О.І.

   Випускники Малакі Ф.С., Яковенко Я.О. представили проекти , які виконані якісно на базі технологій і обладнання сучасного рівня. Екзаменаційна комісія високо оцінила комплексні дипломні проекти випускників і їх захист, відмітила їх практичне значення для зернопереробних підприємств.

   Також комісія відмітила проект і захист випускниці гр.4Тз-17 Камишевої О.В., її високий рівень теоретичних і практичних знань.

f1 f2 f3

f4 f5 f6

   Освітньо–професійна програма «Бродильне виробництво і виноробство».

   На розгляд екзаменаційних комісій було представлено 20 дипломних проектів. 18 лютого був представлений комплексний дипломний проект студенткою Струговою Кристиною на тему: «Технічне переоснащення цеху переробки винограду вин заводу ТОВ «Винтрест» Одеської області з встановленням сучасного обладнання для освітлення сусла». Проект був виконаний спільно з ОНАХТ . Під керівництвом старшого викладача кафедри ТВтаСА, Ткаченко Л.О.

f7 f8 f9 f10

f11 f12 f13

   Освітньо-професійна програма «Зберігання, консервування та переробка м’яса.

   На розгляд екзаменаційної комісії було розглянуто 15 дипломних робіт.

   Слід відмітити, що 18 лютого державній екзаменаційній комісії був представлений комплексний дипломний проект на тему: «Проектування цеху по виробництву широкого асортименту напівфабрикатів з м’яса птиці для ТОВ «Гаврилівка»». Проект був виконаний спільно з ОНАХТ, а саме з кафедрою технології м'яса, риби і морепродуктів. Наша студентка Тимошевська О.І. під керівництвом канд. техн. наук, доцентом кафедри ТМРіМП Шлапак Г.В. доповіла першу частину дипломного проєкту, а другу частину буде представлено в червні на кафедрі ТМРіМП ОНАХТ студенткою ІІ курсу зі скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців факультету ТтаТХПіПБ Матросовою А.Д., яка навчається за СВО «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія».

   Тимошевська О.І. продемонструвала високі теоретичні знання і виробничий досвід. Комісія відзначила високий рівень підготовки студентки, а також обґрунтованість, змістовність та актуальність роботи, вибраний широкий асортимент натуральних напівфабрикатів із м'яса птиці, що потребує мінімального часу приготування у домашніх умовах, оскільки у наше стрімке століття найбільшим дефіцитом – є час.

f14 f15 f16

   Освітньо-професійна програма «Зберігання, консервування та переробка молока».

   Кваліфікаційний іспит відбувся 17.02.2021 року на базі Механіко-технологічного фахового коледжу ОНАХТ, до нього було допущено 8 студентів.

   Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен з чотирьох дисциплін (Технологія молока і молочних продуктів, Технохімічний контроль виробництва, Охорона праці в галузі, Економіка).

   Екзаменаційна комісія, у складі голови, д.т.н., професора, завідуючого кафедрою технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси ОНАХТ Ткаченко Наталії Андріївни; заступника директора коледжу з навчально-методичної роботи Кириллової Тетяни Юріївни; голови правління Асоціації молочників Одеського регіону к.е.н. Воїна Сергія Івановича; к.т.н., викладача спецальних технологічних дисциплін Трубнікової Анастасії Анатоліївни – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

   Атмосфера під час засідання комісії була доброзичлива, сприяла впевненій поведінці студентів, розкриттю ними своїх знань і здібностей. Студенти продемонстрували навички, отримані на попередніх етапах навчання, високу теоретичну та практичну підготовку професійної діяльності.

   По завершенню комісія відзначила цілеспрямованість студентів, їх наполегливість та бажання стати справжніми професіоналами.

f17

^ Вгору ^