Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ukru

   21 квітня 2021 року в режимі оn-line з використанням платформи Zoom відбулась студентська науково-практична конференція за темою: «Новітні технології виробництва органічної продукції». Брали участь 47 студентів другого та третього курсів, спеціальності 181 «Харчові технології», освітніх програм: «Зберігання і переробка зерна», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Зберігання, консервування та переробка молока», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Бродильне виробництво та виноробство».

   На конференцію були запрошені викладачі Одеської національної академії харчових технологій Борта Алла Василівна, доцент  кафедри ТЗЗ, голова конференції Чабанова Оксана Борисівна, доцент кафедри ТМОЖП та ІК, викладачі коледжу. Конференцію організували викладачі циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін за участю студентів других і третіх курсів спеціальності.

   У теплій і дружній атмосфері усі присутні заслухали цікаві доповіді, у яких розглядався сучасний стан розвитку органічної продукції, вимоги до органічних продуктів харчування і дотримання екологічних стандартів на всіх етапах технологічного процесу.

   Севенюк І., студентка гр. 2Тмс-19, у доповіді висвітлила проблеми антропогенного забруднення м’ясної сировини та готової продукції,  а також про проблеми харчування шкідливими для організму продуктами. Богомільська Л., студентка гр. 2Тмл-19, розповіла про розвиток світового ринку молочних органічних продуктів у доповіді «Тенденції органічного виробництва в молочній галузі».

   Про властивості органічних круп з проса і амаранту розповів студент гр. 3Тз-18 Руденко О. у доповіді на тему «Органічні крупи з проса і амаранту: властивості і спосіб використання».

   Студентка гр. 3Тз-18 Бондар А. розкрила умови вирощування органічної гречки в Україні.

   Про тенденції виробництва сільськогосподарської органічної продукції цікаво розповіла Ганчева А., студентка гр.3Тз-18.

   Студенти Ланова А. гр. 3Тв-18, Ольховська А. гр. 3Тв-18, Черних А. гр. 1Тв-20, Лахно М. гр. 3Тв-18 розповіли про органічні вина і слабоалкогольні напої, про екопродукт: біо-вино.

   Тематика доповідей викликала жваве зацікавлення, обговорення і дискусію серед студентів і гостей конференції.

   Гаряче обговорення, запропонованих до уваги робіт, продемонструвало високий рівень знань наших студентів.

f4 f1 f2

f3 f5 f6

^ Вгору ^