Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

   22 квітня 2020 року у Механіко-технологічному коледжі була проведена науково-практична конференція серед студентів технологічних спеціальностей за темою: «Розвиток підприємств харчової промисловості: проблеми, перспективи, ефективність».
   Студентська конференція підготовлена і організована викладачами циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін за спеціальністю 181 «Харчові технології» з усіх освітніх програм. У конференції приймали участь студенти третього курсу навчання Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ.
   Голова оргкомітету – Борта А.В., канд. техн. наук, доцент кафедри технології  зберігання зерна ОНАХТ;
   заступник голови - Хлизова Н.І., голова циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін;
   члени оргкомітету :
         - Літвінова І.О., канд. техн. наук, викладач спеціальних технологічних дисциплін;
         - Маренченко О.І., викладач спеціальних технологічних дисциплін
   На конференції розглядались   проблеми та перспективи розвитку харчової і зернопереробної промисловості, сучасні види сировини і готової продукції, їх роль у житті людини.
   Студентами технологічних спеціальностей були підготовлені доповіді і презентації:
1.Русавська Т. студентка гр.3Тмс-17  «Харчова промисловість України: проблеми, перспективи, ефективність».
Керівник: к.т.н. Літвінова І.О.
2.Камишева А., Малакі Ф.,  студенти групи 3Тз-17 «Зернові суперфуди : перспективи використання олійної культури».
Керівники: к.т.н. Овсянникова Л.К, Маренченко О.І, Хлизова Н.І.
3.Гуревич О., студентка гр. 3Тв-17 «Дієтичні і терапевтичні властивості виноградних вин».
Керівник: Ткаченко Л.О.
4.Андрєєвський  І. студент гр.3Тмс-17 «Технологія оброблення кишок».
Керівник: к.т.н. Шлапак Г.В.
5.Наводич Д., Верховляк В. студенти гр. 3Тз-17 «Шлях від давнини до сучасності».
Керівник: к.т.н. Овсянникова Л.К.
6.Немикіна В., студентка гр.3Тв-17 «Виноград. Вино та цивілізація».
Керівник: Ткаченко Л.О.
7.Тимошевська О., студентка гр.3Тмс-17 «Проблеми розвитку харчової промисловості України».
Керівник: к.т.н. Літвінова І.О.
8.Кол А., студент гр.3Тмс-17, «Харчові субпродукти. Їх характеристика».
Керівник: к.т.н. Шлапак Г.В.
9. Нагірняк В., студент гр.. 3Тз-17, «Крупа кус-кус»
Керівники: Маренченко О.І., Березінська Н.О.

   Презентації студентів наведені за адресою:

   https://drive.google.com/open?id=1dtJtI_V9QqK22VzjoYc1IULtdJbJU5dH

   Студенти технологічних спеціальностей ознайомились з інноваційними методами і технологіями виробництва продуктів харчування, перспективами використання зернових культур, сучасними методами виробництва суперфудів, перспективами розвитку харчової промисловості і проблемами у галузях виробництва.
   Студентка Русавська Т. розкрила проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості: склад і структуру харчової промисловості, навела найбільші борошномельні підприємства України, основні центри молочної, м’ясної, макаронної промисловості, а також принципи розміщення підприємств.
   Студенти Камишева О, Малакі Ф. розповіли про значення суперфудів у житті людини, історію їх виникнення, використання насіння чіа у виробництві вітамінних коктейлів, молочних, хлібобулочних, кондитерських виробів, а також розкрили питання поживної цінності цієї культури.
   У доповіді «Дієтичні і терапевтичні властивості виноградних вин» студентка Гуревич О. розповіла про властивості виноградних вин і вплив на організм людей з метою оздоровлення і лікування при недокрів'ї, занепаді сил і виснаженні організму.
   Студент Андрєєвський І. у доповіді «Технологія оброблення кишок» ознайомив з класифікацією кишкової сировини, технологією оброблення на потоково-механізованих лініях, розкрив вади, що виникають при зберіганні кишок.
   Студенти Наводич Д., Верховляк В. розкрили питання умов зберігання зерна у сховищах різного типу, надали сучасні типи зерносховищ, які дозволяють якісно зберігати зернові культури без погіршення якості.
   У доповіді «Виноград. Вино та цивілізація» студентка Немикіна В. розповіла про історію вина, створення збиральних машин, культуру споживання напою.
   Студентка Тимошевська О. у доповіді «Проблеми розвитку харчової промисловості України» вдало висвітлила такі виробництва, як спиртова, кондитерська, хлібопекарна, м’ясна, молочна, їх основні проблеми на сучасному рівні.
   Умови виробництва крупи кус-кус, харчова цінність, рецепти страв з крупи розповіла  студента Нагірняк В. на тему «Крупа кус-кус».
   У доповіді «Харчові субпродукти. Їх характеристика» студент Кол А. надав види продукції залежно від використання, морфологічної будови, а також надав характеристику м’ ясокісткової субпродукції .
   Голова оргкомітету Борта Алла Василівна висловила подяку всім учасникам конференції за цікаві презентації і доповіді, активну  роль у проведенні заходу.

p4 p1 p2

p3 p5 p6 p7

^ Вгору ^