Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ukru

2 жовтня о 10.00 в коледжі відбулася студентська науково-практична конференція за темою: «Трудове право. Нарахування заробітної плати». Організаторами конференції були викладачі комісії соціально-економічних дисциплін Бойко Г.Г. та Мелентьєва К.М. В умовах карантину кількість студентів була обмежена – 22 особи. Присутніми на конференції були: старший викладач кафедри технології вина і сенсорного аналізу Ткаченко Л.О., заст. директора з ВР Кічук О.М., методист коледжу Мельник Л.В.

Доповіді студентів були за наступною тематикою:

1.Поняття трудового права України ( Ніяченко Б. – гр. 2А-17, МТФК ОНАХТ Керівник: викладач І-ї категорії Мелентьєва К.М.)

2.Нормативно-правові акти, які регулюють трудові відносини (Бомчак М. гр. 2А-17, МТФК ОНАХТ. Керівник: викладач І-ї категорії Мелентьєва К.М.

3.Заробітна плата в умовах ринкової економіки (Кічук Ю.Д – група 3А-18, МТФК ОНАХТ. Керівник: ст. викладач вищої категорії Бойко Г.Г.)

4.Формування і внесення змін до «Кодексу законів про працю» (Бурля Я. – гр. 2А-17, МТФК ОНАХТ. Керівник: викладач І-ї категорії Мелентьєва К.)

5.Трудовий контракт (Коршун Д. – гр. 2А-17, МТФК ОНАХТ. Керівник: викладач І-ї категорії Мелентьєва К.М.)

6.Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві (Крішталь В. – студентка 3Тмс-18, МТФК ОНАХТ. Керівник: викладач вищої категорії Кічук О.М.)

^ Вгору ^