Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

Залучення талановитих абітурієнтів є важливим завданням профорієнтаційної роботи. Адже свідомий вибір студентом своєї майбутньої спеціальності є запорукою його зацікавленості у навчанні, відповідно, якісного освітнього процесу. Студенти нашого коледжу якраз і є тими потенційними вступниками, які, як правило, вже обрали свій майбутній фах. Тому на технологічних факультетах Одеської національної академії харчових технологій неабияку увагу приділяють саме зустрічам із студентами Механіко-технологічного фахового коледжу. Минулий тиждень видався досить насиченим у цьому плані.

12 і 13 листопада відбулись зустрічі студентів 4 курсів технологічного відділення з деканами факультетів технологій "Вина та туристичного бізнесу" к.т.н, доцентом Саркісян Г.О., "Товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу" к.т.н., доцентом Шарахматовою Т.Є. і зав. кафедрою харчової хімії та експертизи Капустян А.І. Темою зустрічі була " Особливості вступу до ОНАХТ для продовження навчання випускників коледжу".

Жвавий інтерес у присутніх викликала презентація факультетів та перспективи, які відкриваються у випускників ОНАХТ. Зустріч з студентами пройшла, як із добрими знайомими, оскільки значна частина з них уже зараз плідно співпрацює з кафедрами академії, приймаючи участь у різноманітних конференціях та інших наукових заходах.

1 3 4

2 6 7 8

5 10 9

^ Вгору ^