Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

   Чергова, щорічна студентська конференція спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, ОП «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва відбулась 16 лютого 2022 року в дистанційному режимі в системі Zoom (оголошення прикладається). В поточному навчальному році заявлено наступну тему конференції «Новітні технології у виробничих процесах».
   Студентську конференцію організовано викладачами циклової комісії спеціальних електромеханічних дисциплін Яровим І.І. та Діловою А.Є. з метою поширення самими студентами інформації та самостійно здобутих знань про сучасний стан, напрями розвитку і перспективи галузі автоматизації харчової і переробної промисловості в цілому, та засобів і приладів для контролю і керування технологічними процесами зокрема.   Після вступного слова Ярового І.І, привітання студентам та гостям конференції першу доповідь про перспективні шляхи розвитку комп'ютерних технологій зробила викладач Ділова А.Є.
   Три доповіді виконали студенти групи 4А-18: «Проект енергоефективної сушарки» Арістов Максим, «САУ дослідної установки для сушіння» Григор’єв Максим, «САУ експериментальної барабанної сушарки» Абраменко Іван. Презентації доповідей містили інформацію про призначення та можливості систем автоматизованого керування науково – дослідними стендами (сушильними апаратами) кафедри ПОЕМ ОНТУ розроблених в рамках роботи «навчально - наукових груп», до однієї з яких і входять ці студенти коледжу.

   Ще три доповіді виконано студентами гр. 3А-19 (керівництво студентами здійснювала викл. Ділова А.Є.) : «Автоматизація догляду за тваринами» Стародубов Максим, «Автоматизація виробництв» Зубок Микита, «Автоматизація як синтез науки та технологій» Бомчак Максим. Тематика цих доповідей була пов’язана з окремими перспективними а іноді і несподіваними напрямами розвитку технологій автоматизації. На конференції були присутні викладачі циклової комісії спеціальних електромеханічних дисциплін: Яровий І.І. (ведучий), Ділова А.Є. (доповідач), Кічук О.М., Мельник Л.В., Шаркіна Л.І., Карпова Л.Й. та інші студенти спеціальності.
   В якості гостей та експертів в конференції прийняли участь: проф.. каф. процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н. Безбах І.В., який висловив позитивну оцінку конференції та запросив їх продовжити навчання в стінах нашого університету, та к.т.н. Сиротюк І.В., молодий науковець університету, який поділився своїм досвідом діяльності в сучасній науці та мотивував студентів до участі в наукових дослідженнях.
   Основної мети конференції досягнуто, студенти отримали можливість поглибити знання з сучасних технологій керування, презентували результати власної роботи, отримали досвід публічних виступів.
   В ході закриття конференції голова ц.к. Яровий І.І. висловив подяку учасникам та гостям, побажав студентам - доповідачам визначитись зі сферою власних інтересів і неодмінно стати в ній висококласними фахівцями.

1 2 3

4 5 6

 

^ Вгору ^