Механіко-технологічний коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ukru

ПОЛОЖЕННЯ

Корпоративний кодекс ОНАХТ

Антикорупційна програма ОНАХТ

Положення про надання здобувачам вищої освіти платних послуг у сфері освітньої діяльності, які проводяться факультативно понад обсяги, встановлені навчальними планами

Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення стипендій

Порядок переведення студентів ОНАХТ на вакантні місця державного замовлення

Положення про екзаменаційну комісію

Інструкція з діловодства в ОНАХТ

Комплексна програма "Здоров'я" на 2018-2020 рр.

Концепція виховної роботи і фізичного розвитку студентів і викладачів

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" у Механіко-Технологічному технікумі

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170106 "Бродильне виробництво і виноробство" у МТК ОНАХТ

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" у МТК ОНАХТ

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050208 "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв у Механіко-технологічному коледжі ОНАХТ

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170111 "Зберігання, консервування та переробки молока" у Механіко-технологічному коледжі ОНАХТ

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170109 "Зберігання, консервування та переробки м`яса" у Механіко-технологічному коледжі ОНАХТ

Рейтинг успішності студентів Механіко-технологічного коледжу, які склали підсумковий контроль I семестрі 2019-2020 н.р.

Інформаційні пакети спеціальностей

Конкурс підручників

 

^ Вгору ^