Механіко-технологічний коледж
Одеської національної академії харчових технологій

ПОЛОЖЕННЯ

Корпоративний кодекс ОНАХТ

Антикорупційна програма ОНАХТ

Положення про надання здобувачам вищої освіти платних послуг у сфері освітньої діяльності, які проводяться факультативно понад обсяги, встановлені навчальними планами

Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення стипендій

Порядок переведення студентів ОНАХТ на вакантні місця державного замовлення

Положення про екзаменаційну комісію

Інструкція з діловодства в ОНАХТ

Комплексна програма "Здоров'я" на 2018-2020 рр.

Концепція виховної роботи і фізичного розвитку студентів і викладачів

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" у Механіко-Технологічному технікумі

Рейтинг успішності студентів Механіко-технологічного технікуму ОНАХТ за результатами зимової сесії 2017-2018 н.р.

Рейтинг успішності студентів Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ за результатами літньої сесії 2017-2018 н.р.

Рейтинг успішності студентів Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ за результатами вступу у 2018 р.

Інформаційні пакети спеціальностей

 

^ Вгору ^