Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

ПОЛОЖЕННЯ

Ліцензія та сертифікати Механіко-технологічного коледжа ОНАХТ

Графік навчального процесу

Антикорупційна програма ОНАХТ

Колективний договір на 2017-2020 роки

Положення про надання здобувачам вищої освіти платних послуг у сфері освітньої діяльності, які проводяться факультативно понад обсяги, встановлені навчальними планами

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про дистанцiйне навчання в ОНАХТ

Правила призначення стипендій

Порядок переведення студентів ОНАХТ на вакантні місця державного замовлення

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про платні освітні та інші послуги, що надаються ОНАХТ

Положення про захист персональних даних працівників ОНАХТ та осіб, що навчаються в ОНАХТ

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про порядок замовлення, виготовлення та обліку видачі документів про вищу освіту, дублікатів документів та додатків до документів про вищу освіту

Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ

Положення про роботу з програмним комплексом ЄДБО в ОНАХТ

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студенських квитків державного зразка в ОНАХТ

Положення про порядок переведення та поновлення студентів в ОНАХТ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про порядок перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) в ОНАХТ

Положення про проведення атестації в дистанційному режимі

Положення про проведення підсумкового семестрового контролю в дистанційному режимі

Порядок обліку виконання навчального навантаження під час навчального процесу в дистанційному режимі

Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в ОНАХТ

Положення про гаранта освітньої програми в ОНАХТ

Положення про формування розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти в ОНАХТ

Наказ Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Положення про попередження і протидії сексуальним домаганням та дискримінації в ОНАХТ

Порядок застосування заходів виховного впливу

Порядок реагування на булінг

Ознаки та форми тероризму

Нормативно-правові акти

Методичні рекомендаці з питань застосування заходів стягнення

Методичні рекомендації щодо застосування матеріальної відповідальності при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну ОНАХТ

Екологічна політика ОНАХТ

Інструкція з діловодства в ОНАХТ

Комплексна програма "Здоров'я" на 2020-2022 рр.

Концепція виховної роботи і фізичного розвитку студентів і викладачів

Рейтинг успішності здобувачів ВСП "МТФК ОНТУ" за результатами підсумкового контролю І семестру 2022-2023 н. р.

Інформаційні пакети спеціальностей

Навчальні плани

Освітні програми

Конкурс підручників

 

^ Вгору ^