Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

МТФК ОНТУ

Механіко-технологічний фаховий коледж ОНТУ  є закладом вищої освіти першого рівня акредитації та відокремленим структурним підрозділом Одеського національного технологічного уныверситету. Всі спеціальності у фаховому коледжі ліцензовано та акредитовано.

Ліцензія на надання освітніх послуг - АЕ №527887 від 10.03.2015р. видана АК МОН України, загальний ліцензійний обсяг прийому складає - 200 осіб.

Контингент студентів денної форми навчання складає понад 400 осіб.

Переважна кількість студентів (понад 60%) навчається за кошти державного замовлення.

Механіко-технологічний фаховий коледж ОНТУ готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" за сімома освітніми програмами. Для всіх освітніх програм реалізовано інтегрований навчальний процес з Одеською національною академією харчових технологій, випускники Коледжа мають можливість продовжити навчання в ОНТУ на старших курсах.

В Коледжі також реалізовано інтегрований навчальний процес з професійно-технічними училищами. Випускники училищ, мають можливість продовжити навчання у Коледжі з зарахуванням на старші курси за програмою ступеневої підготовки.

Юнакам надається відстрочка від призиву до лав ВСУ на весь термін навчання.

Коледж готує фахівців за ОКР "Молодший спеіаліст" з наступних спеціальностей та освітніми програмами:

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

  • Освітня програма: «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  • Освітня програма: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

  • Освітня програма: «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

Спеціальність «Харчові технології»

  • Освітня програма: «Зберігання і переробка зерна»
  • Освітня програма: «Бродильне виробництво і виноробство»
  • Освітня програма: «Зберігання, консервування та переробка м’яса»
  • Освітня програма: «Зберігання, консервування та переробка молока»

 

^ Вгору ^