Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

У житті кожного студента на фінішній прямій навчання наступає хвилюючий день, який, власне і стає підсумком всіх тих років в ВСП «Механіко-технологічний фаховий коледж ОНТУ» – день захисту диплому.

Звання дипломника удостоюються ті студенти, які долають довгий, часом нелегкий шлях навчання: потрібно написати безліч контрольних, лабораторних та курсових робіт, пережити-здати з десяток сесій та залікових тижнів, щоб у підсумку набути важливих знань і вмінь, потрібних для майбутнього.

Відповідно до графіку навчального процесу ВСП «Механіко-технологічний фаховий коледж ОНТУ» з 20 по 24 лютого 2023 року, відбувся захист дипломних проєктів (робіт) за спеціальностями:

133 «Галузеве машинобудування»,

освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва» (заочна форма навчання).

До складу ЕК увійшли: голова ЕК –доцент кафедри ЕтаМ ОНТУ Гончарук Г.А., заступник голови ЕК – завідувач технологічним відділенням коледжу Лубенец О.А,, представник виробництва – старший оператор головного пульта керування зернового терміналу M.V.Cargo «Neptune» Рубашний К.В., керівники ДП - Столярчук В.В, Делі І.І.

Захист пройшов на високому рівні, студенти виявили достатній рівень знань і свою обізнаність в питаннях пов’язаних з темами дипломних проеєктів та спеціальності взагалі.

   2023-02-21-mehaniky-001   2023-02-21-mehaniky-0022023-02-21-mehaniky-003

 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

освітньо-професійної програми «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (заочна форма навчання);

До захисту було допущено 12 студентів, усі студенти захистили дипломні проєкти та показали якість знань, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахових молодших бакалаврів.

Членами ЕК виступили: голова ЕК – к.т.н., доц. кафедри ЕтаМ ОНТУ Бабич В.Ф., заступник голови ЕК – заступник директора з НМР Трубнікова А.А,, представник виробництва – старший інженер ПрАТ «Укрелеваторпром» Фомко О.І., керівники ДП - Бакулевський В.Л., Криворучко В.М.

Теми дипломних проєктів були направлені на удосконалення систем електропостачання, підвищення продуктивності, поліпшення умов праці, забезпечення охорони навколишнього середовища за рахунок впровадження нових технічних рішень та сучасних засобів на підприємствах харчової, переробної промисловості, а також енергетичної галузі.

Переважна більшість дипломних проєктів виконано з використанням комп’ютерних технологій (програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, AutoCAD тощо), що свідчить про вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням. Презентації до захисту дипломних проектів виконані з використанням програми Microsoft PowerPoint.

Вміння відстоювати свої пропозиції та гарні знання технології виробництва при захисті дипломних проектів показали студенти Дога О.І., Волотко Д.Н., Гусєв Р.В., Ступніцький О.О.

2023-02-21-electriky-001   2023-02-21-electriky-002   2023-02-21-electriky-003

 

181 «Харчові технології»,

освітньо-професійних програм: «Зберігання і переробка зерна» (денна та заочна форма навчання);

До складу ЕК увійшли: Соц С.М. (голова), декан факультету ТЗ і ЗБ ОНТУ; Савенко С.Ю., представник виробництва; викладачі циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін.

Тематика дипломних проєктів була присвячена актуальним проблемам сучасного розвитку підприємств по зберіганню і переробці зерна, модернізації діючих елеваторів, борошномельних , круп ‘яних, комбікормових заводів.

Комісію приємно здивували виступи студентів актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних технологій, використанням сучасних методів при захисті комплексних дпломних проєктів.

Панікарська Дар’я виконала комплексний дипломний проєкт за темою : «Проєкт фермерського елеватора місткістю 28000 тонн», головний керівник – к.т.н., доцент кафедри ТПЗ ОНТУ Кустов І.О., керівник – викладач Хлизова Н.І.

Топоркова Дарина виконала комплексний дипломний проєкт : «Проєкт борошномельного заводу продуктивністю 70 тонн», головний керівник – к.т.н., доцент кафедри ТПЗ ОНТУ Кустов І.О., керівник – викладач, д-р філософії Маренченко О.І.

У процесі захисту дипломних проектів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати своїх розробок, обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що надбали під час навчання у коледжі. Для кращого висвітлення змісту дипломних проєктів випускниками використовувались мультимедійні засоби. Одна студентка Топоркова Д. отримала диплом з відзнакою.

2023-02-22-zerno-001   2023-02-22-zerno-002

2023-02-22-zerno-003   2023-02-22-zerno-004

 

«Бродильне виробництво і виноробство» (денна форма навчання);

До захисту були долучені 8 студентів, з яких «відмінно» отримали- 3 здобувача освіти, «добре»- 4 здобувачів освіти, «задовільно» – 1 здобувачів освіти.

Була представлена комплексна робота під керівництвом викладача другої категорії Ткаченко Л.О., на тему: ««Технічне переоснащення цеху переробки винограду винзаводу ПрАТ «Одесавинпром» Одеської області з встановленням сучасного обладнання для освітлення сусла», виконавицею якої була студентка коледжу Кравченко Катерина.

Членами ЕК виступили: голова ЕК – к.т.н, доцент ОНТУ Ходаков Олексій Леонідович, заступник голови ЕК – директор коледжу Кічук Олена Миколаївна, члени комісії Ткаченко Людмила Олексіївна і Лубенець Оксана Анатоліївна.

Комісія відзначила актуальність обраних тем, використання сучасних комп'ютерних технологій, високу якість виконання представлених робіт.

В наслідок отриманих результатів можна вважати, що рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти – випускників відповідає вимогам освітнього стандарту. Випускники заслуговують на отримання диплома з присвоєнням кваліфікації фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст.

2023-02-21-vino-001   2023-02-21-vino-002

2023-02-21-vino-003

 

«Зберігання, консервування та переробка м’яса» (денна форма навчання).

До захисту були долучені 13 студентів, з яких «відмінно» отримали- 3 здобувача освіти, «добре»- 5 здобувачів освіти, «задовільно» – 5 здобувачів освіти.

Була представлена комплексна робота під керівництвом к.т.н., доцента ОНТУ Галини Всеволодівни Шлапак, на тему: «Реконструкція ковбасного цеху з проєктуванням цеху з виробництва виробів зі свинини і яловичини для ТОВ «АМК», виконавцями якої були студентки коледжу Севенюк Іна та Мардар Анастасія, а також студентка ОНТУ Романюк Аліна, яка буде захищатися в університеті в червні місяці.

Членами ЕК виступили: голова ЕК – к.т.н, доцент ОНТУ Сергей Дмитрович Патюков, заступник голови ЕК - зав. електромеханічного відділення, викладач економічних дисциплін Наталя Дмитрівна Іщенко, старший керівник ДР - Галина Всеволодівна Шлапак, молодший керівник ДР – Олена Дмитрівна Лукашова.

Під час засідань студенту виділялось достатньо часу для викладу основного змісту дипломної роботи і відповідей на задані запитання, обговорення проводилось у ділових та сприятливих умовах.

Комісія відзначила актуальність обраних тем, використання сучасних комп'ютерних технологій, високу якість виконання представлених робіт.

В наслідок отриманих результатів можна вважати, що рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти – випускників відповідає вимогам освітнього стандарту. Випускники заслуговують на отримання диплома з присвоєнням кваліфікації фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст.

2023-02-23-myaso-001   2023-02-23-myaso-002

2023-02-23-myaso-003   2023-02-23-myaso-004

2023-02-23-myaso-005

 

Освітньо-професійна програма «Зберігання, консервування та переробка молока»

Кваліфікаційний іспит відбувся 20.02.2023 року на в режимі он-лайн на платформі ZOOM, до нього було допущено 4 студенти.

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен з чотирьох дисциплін (Технологія молока і молочних продуктів, Технохімічний контроль виробництва, Охорона праці, Економіка).

Екзаменаційна комісія, у складі голови, д.т.н., професора, завідуючого кафедрою технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси ОНТУ Ткаченко Наталії Андріївни; директора коледжу Кічук Олени Миколаївни; голови правління Асоціації молочників Одеського регіону к.е.н. Воїна Сергія Івановича; к.т.н., викладача спецальних технологічних дисциплін Трубнікової Анастасії Анатоліївни – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Атмосфера під час засідання комісії була доброзичлива, сприяла впевненій поведінці студентів, розкриттю ними своїх знань і здібностей. Студенти продемонстрували навички, отримані на попередніх етапах навчання, високу теоретичну та практичну підготовку професійної діяльності.

По завершенню комісія відзначила цілеспрямованість студентів, їх наполегливість та бажання стати справжніми професіоналами.

2023-02-20-moloko-001

 

 

^ Вгору ^